Od redakcji 127(178), czyli Memento mori.

Krypta w podziemiach kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie (fot. M. Kuraś).

Na Wszystkich Świętych i Zaduszki przygotowaliśmy szczególną edycję Teatrologii. Jedynym tekstem jest w niej felieton Jarosława Jakubowskiego o możliwym dramacie eschatologicznym inspirowanym dwiema odmiennymi wizjami zaświatów, pojednań i prawd/Prawd.

Nieuchronność przemijania uprzytamniamy ponadto fotografią wykonaną we wrześniu w Wilnie w krypcie rokokowego kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu. Ukazuje ona uchyloną drewnianą trumnę ustawioną na rozsypanych prochach kanoników laterańskich żyjących według reguły świętego Augustyna i zgodnie z tradycją zakonną pochowanych ponad trzysta lat temu na cmentarzu znajdującym się w podziemiach świątyni.

jhs., mk., rw.