Antoni Winch / DWAJ PANOWIE W.

Byli synami wielkich ojców, których do pewnego stopnia zawiedli, a w każdym razie nie do końca spełnili nadzieje […]

Antoni Winch / ONE TO NIE ONI

Od ostatniego zlodowacenia w Europie minęło niecałe 12 tysięcy lat. Jeszcze w 1423 roku można było na pocieszenie […]