Rafał Węgrzyniak / PENDERCKI I TEATR

Jeszcze przed ukończeniem w 1958 Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie Penderecki zaczął pisać muzykę do przedstawień lalkowych. […]

Mariola Szydłowska / PRZYGODA Z GRANTEM

W portalu Teatrologia.info przeczytałam niedawno tekst Jagody Hernik Spalińskiej opisujący jej starania o uzyskanie grantu NPRH na realizację […]