Od redakcji 136(187), czyli chcemy być europejscy.

Obrońcy Poczty Gdańskiej i ojcowie Europejczyków

W pierwszym ponoworocznym numerze dopiero się rozkręcamy i publikujemy tylko dwa teksty i jedną zapowiedź – ale polecamy je wszystkie jednakowej uwadze.

Karol Rawski opisuje premierę Placu Bohaterów Thomasa Bernharda w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Ciekawe jest to, że w Polsce – czyli kraju, który nie dopuścił do dekomunizacji – wszelkie napomknienia o „odradzaniu się” faszyzmu są odbierane osobiście i aplaudowane, podczas gdy prawdziwe dziedzictwo nierozliczonego komunizmu jest pomijane i nieuznawane za problem. Nawet w poczuwaniu się do nie naszego faszyzmu chcemy być „europejscy”? Szczególnie jednak bulwersuje fakt, że Gdańsk – dzielnie walczący w pierwszych dniach II wojny światowej – staje się 80 lat później miejscem, gdzie Polska jest zrównywana z uległą, konformistyczną Austrią i oskarżana o nastroje faszystowskie niczym Ukraina przez Rosję..

Rafał Węgrzyniak odpowiada w swym felietonie na prośbę redaktorów Encyklopedii Teatru Polskiego, by włączyć się do dyskusji o tym projekcie i jego realizacji. Mamy więc nadzieję, że uwagi naszego redaktora zostaną przyjęte z satysfakcją.

Teatr azjatycki jest tematem kolejnego Kolokwium Teatralnego. Dr Marianna Lis, dr Daria Dulok i dr Karol Suszczyński – czego chcieć więcej?

jhs.