Od redakcji 137(188), czyli różne formy teatru.

Dzisiejsze wydanie „Teatrologii” przynosi dwie recenzje ostatnich premier w Krakowie i w Łodzi, felieton, tekst o nowej książce i zapowiedź.

O opartym na filmie Joshuy Oppenheimera spektaklu Act of Kiling Jana Klaty krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego pisze Paweł Sablik – specjalista od metod i technik rekonstrukcyjnych, autor pracy Rekonstrukcje jako model pracy w teatrze – próba wskazania potencjalnych narzędzi i środków, a także dramaturg i reżyser.

Premierę „Hamleta” we wsi Głucha Dolna według Ivo Brešana w reżyserii Roberta Talarczyka z łódzkiego Teatru Nowego im. K. Dejmka omawia natomiast Karol Rawski.

Można by powiedzieć, że mamy w przypadku tych dwóch przedstawień do czynienia z filmem w teatrze i teatrem w teatrze. Ale zarówno dokumentalna opowieść o mordach dokonywanych w Indonezji, jak i sztuka demaskująca patologię władzy lokalnego komunistycznego działacza kierującego spółdzielnią produkcyjną w Jugosławii posłużyły do przedstawienia jakoby dzisiejszej Polski. Być może właśnie dlatego Jarosław Jakubowski w swym felietonie – zastanawiając się, dlaczego w progresywnych zespołach dramatycznych publiczność traktuje się „jako zbiorowego uczestnika eksperymentu socjologicznego pod hasłem «rozpieprzmy wszystko i zobaczymy, co się stanie»” – pisze o operowej formie teatru, która przynajmniej w Bydgoszczy nie podlega jeszcze dekonstrukcji.

Z kolei w dziale książek Krystyna Berkan przywołuje wydaną w 2021 roku w Paryżu książkę Oliviera Rony Louis Jouvet. Nasz autorka przypomina życie i dorobek jednego z najważniejszych twórców teatru francuskiego w minionym stuleciu, wystawiającego dramaty Jeana Giraudoux czy klasyczne komedie Moliera. Jedną z nich, Szkołę żon, pokazał Jouvet ze swym zespołem paryskiego Ateneum w Warszawie i Krakowie w 1948 roku.

W Zapowiedziach anonsujemy Seminarium Historycznoteatralne Pracowni Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki PAN zatytułowane Specyfika przekładu włoskiego tekstu dramatycznego na przykładzie Carla Goldoniego, podczas którego wystąpi dr hab. Jolanta Dygul.

mk.