Krystyna Berkan

absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka w Szkole Doktorskiej Anthropos PAN. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół sztuki i teatru 2. poł. XIX i 1 poł. XX wieku oraz polsko-francuskich powiązań artystycznych i kulturowych.