EUROPEJSKA KONFERENCJA TEATRALNA W TEATRZE JK W OPOLU 10-14 MAJA 2023

„ZAWSZE UNIKAJ PIĘKNYCH KŁAMSTW”
— Jerzy Grotowski, polski reżyser teatralny, 1933 – 1999

W 2023 roku wyzwania, przed którymi stoi europejski teatr, są jasne. Cięcia funduszy, utracona publiczność, ograniczenia ekspresji artystycznej. Społeczeństwo po pandemii zmaga się przede wszystkim ze wzrostem kosztów życia i postępującymi zmianami klimatu.

„Piękne kłamstwa” odeszły w niepamięć, a pozostała chęć podzielenia się tym, co działa w całej Europie — by wspólnie działać na rzecz postępu.

W dniach 10-14 maja 2023 roku w Teatrze JK w Opolu odbędzie się II Europejskie Forum Teatralne organizowane przez Komisję Europejską.

W maju tego roku ludzie teatru z całego kontynentu spotkają się w Opolu z decydentami wysokiego szczebla Unii Europejskiej, by dyskutować o przyszłości europejskiego teatru w kontekście istotnych współczesnych zagadnień. Organizatorzy Forum wskazują na kluczowe wyzwania stojące przed teatrem europejskim, związane z ograniczeniem finansowania, utratą widowni po pandemii, kryzysem gospodarczym i klimatycznym oraz wojną toczącą się przy polskiej granicy.

Pierwsze Forum odbyło się w 2020 roku w Dreźnie w ramach niemieckiej prezydencji w UE. Wzięło w nim udział 150 uczestników z 27 krajów i zakończyło się podpisaniem Deklaracji Drezdeńskiej, rekomendującej strategie wzmacniania teatru i sztuk performatywnych oraz określającej kluczowe wyzwania w nadchodzących latach.

Jesteśmy zaszczyceni, że II Europejskie Forum Teatralne odbędzie się w Opolu, miejscu, w którym Jerzy Grotowski w latach 60. rozwijał swoje idee. Dla naszego teatru to doskonała okazja, by pokazać, że ośrodek działający w małym mieście może wpływać na globalny kształt kultury. Cieszymy się, że możemy podzielić się wizją przyszłości inspirowaną słowami Grotowskiego, który wierzył w poświęcenie się sztuce „nie po to, by uczyć innych, ale by uczyć się z nimi”.

Biuro organizacyjne II Europejskiego Forum Teatralnego zapowiedziało przybycie ponad 360 osób z 50 krajów europejskich.

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Będzie otwarta dla Teatrów członkowskich ETC oraz zaproszonych gości.

PROGRAM

ŚRODA // 10 MAJA

14:00 – 15:00
Sympozjum ACuTe: Spotkanie Partnerów
Spotkanie dla członków ACuTe
VIP Room & Modelatornia 

15:00 – 17:00
Sympozjum ACuTe: Warsztaty
VIP Room 

16:00 – 18:00
Koferencja ETC: Rejestracja
Dolne Foyer

18:00 – 18:30
Koferencja ETC: Powitalne mowy
Mała Scena

18:30 – 19:30
Ceremonia otwarcia
Uczestnicy konferencji spotkają się na powitalnym drinku i przemówieniach otwierających.
Mówcy:
– Norbert Rakowski, Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
– Serge Rangoni, Dyrektor Artystyczny i Generalny Manager, Théâtre de Liège/Belgia; Prezes Zarządu Dyrektorów, European Theatre Convention
– Heidi Wiley, Dyrektorka wykonawcza ETC

19:30 – 20:45
Spektakl: Danse Macabre // reż. Renata Piotrowska AuffretPo polsku z angielskimi napisami
Modelatornia

20:00 – 21:15
Spektakl: Coś pomiędzy // reż. Tomasz CymermanPo polsku z angielskimi napisami
Bunkier

21:00
Chillout DJ/Live Music
Górne Foyer

CZWARTEK // 11 MAJA

09:00 – 10:30
Sympozjum ACuTe: Testbeds and New Technologies: The Evolution of Theatre?
Duża Scena

10:30 – 11:00
Przerwa kawowa

11:00 – 12:00
Sympozjum ACuTe: Best Practice Table Talks
Górne Foyer & Modelatornia

12:00 – 13:00
Lunch Networkingowy
Dolne Foyer

13:00 – 15:00
Konferencja ETC: Development of Future Projects
Mała Scena

14:30 – 15:00
Konferencja ETC: Presentation ETC Artists in Residence 2023
Mała Scena

15:00 – 16:00
Market Talentów
Modelatornia 

20:00 – 22:15
Spektakl: Badania Ściśle Tajne. New Constuctive Ethics // reż. Norbert RakowskiPo polsku z angielskimi napisami
Duża Scena

22:30
Chillout / Live Music
Górne Foyer

PIĄTEK // 12 MAJA

18:45 – 21:00
Spektakl: Badania Ściśle Tajne. New Constuctive Ethics // reż. Norbert RakowskiPo polsku z angielskimi napisami
Duża Scena

21:00 – 22:15
Spektakl: Danse Macabre // reż. Renata Piotrowska-AuffretPo polsku z angielskimi napisami
Modelatornia 

21:30 – 22:45
Spektakl: Coś pomiędzy // reż. Tomasz CymermanPo polsku z angielskimi napisami
Modelatornia 

22:30
Muzyka na żywo
Górne Foyer

SOBOTA // 13 MAJA

14:30 – 15:15
Konferencja ETC: Project Pitching & Calls for Artistic Collaboration
Jeśli masz już konkretne pomysły na projekt lub chcesz zaprosić do współpracy innych członków ETC, możesz skorzystać z okazji podczas sesji „Project Pitching & Calls for Collaboration”.
Modelatornia 

15:15 – 16:15
Konferencja ETC: TRANSFORMATIONS Spotkanie członków ETC
Dogłębne spojrzenie na najbliższe pół roku działalności w ETC.
Modelatornia 

16:15 – 16:45
Przerwa kawowa

16:45 – 17:30
Konferencja ETC: Zgromadzenie Ogólne ETC i zamknięcie konferencji
Odbywające się dwa razy w roku Zgromadzenie Ogólne podejmie decyzje o poszerzeniu sieci ETC.
Modelatornia 

18:00 – 19:30
Spektakl: 5.00 UA // reż. Yuliia MaslakPo ukraińsku z angielskimi napisami
Mała Scena

18:30 – 19:45
Spektakl: Coś pomiędzy // reż. Tomasz CymermanPo polsku z angielskimi napisami
Bunkier 

19:45 – 20:30
Wspólny spacer do Restauracji LABA na wyspie Bolko

21:00
Wspólna kolacja w Restauracji LABA na wyspie Bolko

link do strony: