FESTIWAL CISZY | 3-7 kwietnia 2024

Gdy hałas stał się naszą codziennością, jej przełamaniem jest Festiwal Ciszy

Instytut im. Jerzego Grotowskiego zaprasza na Festiwal Ciszy, który odbędzie się w dniach 3–7 kwietnia we Wrocławiu. Na festiwal składa się niemal 20 wydarzeń – spacerów dźwiękowych, wykładów, warsztatów czy sesji terapii falą dźwiękową. Podczas spotkań widzowie będą przyglądać się ciszy jako zjawisku filozoficznemu, muzykologicznemu, psychologicznemu i performatywnemu. 

Festiwal Ciszy to wydarzenie multidyscyplinarne, podczas którego spotykają się artyści i naukowcy różnych dziedzin: filozofii, muzyki, psychologii, architektury czy historii i wspólnie rozpatrują zjawisko ciszy z punktu widzenia swoich badań i doświadczeń.

– Dokładnie 55 lat temu Rada Muzyczna UNESCO jednogłośnie przyjęła uchwałę, przyznającą każdemu człowiekowi prawo do ciszy w miejscach publicznych i prywatnych. A przecież 55 lat temu było ciszej. Gdy hałas stał się naszą codziennością, jej przełamaniem jest Festiwal Ciszy – mówi Aleksandra Kotecka, kuratorka festiwalu. – Cisza jest zjawiskiem wielowymiarowym. Można na nią patrzeć z różnych perspektyw, nadawać jej nazwy, dopowiadać do niej, przez pryzmat pojęć określając jej formy.

Na festiwal składają się cztery linie programowe:

Formy Ciszy – wykłady i spotkania teoretyczno-praktyczne ze specjalistami różnych dziedzin: muzykologii, psychologii, architektury, filozofii i architektury krajobrazu. 

Akt Ciszy – wydarzenia koncentrujące się wokół rozważań teoretycznych i praktycznych, dotyczących natury ciszy w teatrze i sztukach performatywnych.

Ciało Ciszy – spotkania na styku teorii i praktyki, próbujące uchwycić zagadnienia dotyczące konceptów ciszy doświadczanej przez ciało.

Obrazy Ciszy – warsztaty performatywne balansujące na granicy zmysłów, odkrywające multisensoryczną wielowymiarowość ciszy.

Wydarzenia festiwalowe będą odbywać się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego (Sala Teatru Laboratorium) oraz w Bulvarach (ul. Księcia Witolda 11), które są Partnerem Festiwalu. Ponadto planowany jest spacer dźwiękowy (od Przejścia Żelaźniczego do Bulvarów) oraz wyjazd do miejsca odosobnienia w ciemności (transport zapewnia organizator).

Więcej o Festiwalu Ciszy na grotowski-institute/festiwal ciszy.