NOWY WYKŁAD PATRYKA KENCKIEGO

🎭 Przedstawienia szkół wyznaniowych 🎭

21 maja 2020 o godz. 18:00 PREMIERA wideo kolejnego wykładu Patryka Kenckiego. O tej samej godzinie nagranie pojawi się na kanale YouTube oraz na stronie www.instytut-teatralny.pl.

W drugiej połowie szesnastego wieku sprowadzeni do Rzeczypospolitej jezuici rozpoczęli organizację gęstej sieci szkolnictwa, dążąc do tego, aby w każdym znaczniejszym mieście działało prowadzone przez nich kolegium. Jako że ważną rolę w edukacji oferowanej przez Towarzystwo Jezusowe były szkolne przedstawienia, jezuickie szkoły stały się jednocześnie placówkami teatralnymi, niekiedy dysponującymi profesjonalnymi scenami.

Spektakle, w których występowali uczniowie, organizowano również w działających w szesnastym wieku szkołach innowierczych. W kolejnym stuleciu Towarzystwo Jezusowe uzyskało nowego konkurenta, jako że działalnością edukacyjną, a pośrednio teatralną, zajęli się przedstawiciele zakonu pijarów.

Apogeum teatru szkolnego przypadło na epokę saską, kiedy spektakle z udziałem uczniów organizowano w szkołach należących do jezuitów, pijarów, teatynów i unickiego zakonu bazylianów. Wybitni członkowie tych zgromadzeń, tacy jak pijar Stanisław Konarski czy jezuita Franciszek Bohomolec wprowadzili w działalności teatralnej innowacyjne zmiany, które stanowiły zapowiedź nadchodzącej epoki Oświecenia.

__________

Comiesięczne spotkania poświęcone teatrowi staropolskiemu stanowią okazję do przyjrzenia się widowiskom ukształtowanym przez różne ośrodki władzy (Kościół, dwór, szkoła), powstałym w wyniku ich współpracy bądź też w opozycji do nich.

Wykłady są próbą prześledzenia przemian estetycznych w staropolskiej sferze widowiskowej, przy wzięciu pod uwagę i społecznego środowiska zjawisk, i czasu ich funkcjonowania. Przyglądając się importowaniu obcych osiągnięć kulturowych, łatwiej przychodzi odpowiedzieć nam na pytania o specyfikę rodzimych widowisk. Ważnym zadaniem projektu jest bowiem próba określenia, jak prezentuje się (staro)polskie „ciało widowiskowe”.

🗓️ HARMONOGRAM 🗓️

23.01 | Widowiska liturgiczne
20.02 | Widowiska misteryjne
22.04 | Przedstawienia akademickie
21.05 | Przedstawienia szkół wyznaniowych
18.06 | Sceny plebejskie
18.09 | Teatr magnacki
15.10 | Teatr królewski
19.11 | Teatr zawodowy
10.12 | Teatr Narodowy

_____

Patryk Kencki – Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu „Klasyka Żywa” i wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Założyciel portalu „Teatrologia.info”. W przeszłości związany z warszawskim Muzeum Teatralnym, pracował również jako adiunkt na Wydziale Aktorskim i Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz jako sekretarz redakcji „Pamiętnika Teatralnego”. Autor stu kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii „Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625)”, Warszawa 2012. W tym roku ukaże się jego rozprawa „Staropolski Molière”.