RUSZA X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MŁODYCH ALCHEMIA TEATRU

Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru trwa już nieprzerwanie od 10 lat!

Dzięki realizacji 9 wtajemniczeń OFMAT stał się rozpoznawalnym i prestiżowym wydarzeniem artystycznym skupionym wokół sceny offowej i undergroundowej. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na całkowite odejście od formuły konkursowej, na rzecz przeglądu najciekawszych zgłoszonych do udziału w festiwalu propozycji. Spotkajmy się na okrągłych urodzinach, świętując zmiany jakie dokonują się w każdym z nas, oraz w przestrzeniach teatru i sztuk performatywnych. Zapraszamy teatry nieinstytucjonalne, kolektywy artystyczne, performerów, awangardowych profesjonalistów, prawdziwych amatorów, offowych szaleńców i wszystkich innych, którzy mają coś do powiedzenia poprzez robienie „swojego” własnego teatru. Harmonogram:

• Przyjmowanie zgłoszeń do 30 sierpnia.

• Ogłoszenie listy laureatów do 4 września.

• Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru 22-24 września.

W programie:

• Wydarzenia towarzyszące min: koncerty, warsztaty itd!

• 12 spektakli zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie

• 3 spektakle gościnne

• Open Call dla artystów wizualnych

• Honorarium dla wszystkich zakwalifikowanych zespołów!

• Dyskusje i panele dotyczące prezentacji konkursowych.

• Impreza Jubileuszowa.

Ogólnopolski Festiwal Młodych Alchemia Teatru to interdyscyplinarne przedsięwzięcie inicjowane przez Stowarzyszenie Eksit we współpracy ze Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez dekadę OFMAT stał się miejscem spotkań i polem eksperymentów dla młodych Alchemików, którzy bez ograniczeń związanych z treścią czy formą, odkrywają tajemnice teatru. Jest to przestrzeń wymiany doświadczeń, dyskusji i prezentacji dla młodych twórców, inspirująca ich do refleksji nad kierunkiem rozwoju sztuki teatralnej. Projekt oferuje nie tylko okazję do prezentowania spektakli, ale także koncertów oraz od dwóch lat organizowanych wystaw. Wzbogacają go także spektakle gościnne, które przynoszą odmienne perspektywy teatralne, inspirując uczestników do poszerzania horyzontów. Obecnie OFMAT przyjmuje formę przeglądu podzielonego na trzy kategorie, uwzględniające wiek i style teatralne uczestników. Każda edycja festiwalu opiera się na nowym, inspirującym haśle, które staje się punktem wyjścia do debat o teatrze. Goście festiwalu to performerzy, artyści wizualni, krytycy, aktorzy i reżyserzy teatralni, zaangażowani w kształtowanie odbiorcy i twórcy, poszukując nowych środków wyrazu i elementów wniesionych do sztuki. Festiwal łączy różne formy, gromadząc twórców z różnych dziedzin artystycznych.

Przez lata na OFMAcie gościliśmy między innymi takie postaci jak Małgorzata Bogajewska, Bogdan Renczyński, Dariusz Skubaczkowski, Zbigniew Bajek, Arti Grabowski, Katarzyna Deszcz, Szczęsny Wroński, Piotr Pilitowski, Jerzy Zoń, Mariusz Grzegorzek, Dariusz Gorczyca, Jan Jurkowski, Piotr Borowski i inni, cieszący się uznaniem artyści.