SEMINARIUM HISTORYCZNOTEATRALNE O FRANCISZKU ZABŁOCKIM 21 XII 2022 g. 19.00

Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki PAN serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Historycznoteatralnym, w ramach którego 21 grudnia (środa) o godzinie 19.00 w formule online prof. dr hab. Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski) wygłosi wystąpienie zatytułowane Adaptatorski warsztat Franciszka Zabłockiego na przykładzie „Fircyka w zalotach”.

Osobom zainteresowanym udziałem w seminarium, które zechcą  przesłać takie życzenie na adres patryk.kencki@ispan.pl, udostępnimy link do połączenia za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu poświęconego historii spolszczeń dramatycznych, a udział w nim jest bezpłatny.