SEMINARIUM HISTORYCZNOTEATRALNE. PRACOWNIA TEATRU DAWNEGO. INSTYTUT SZTUKI PAN

Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w Seminarium Historycznoteatralnym, które w roku akademickim 2022/2023 poświęcone będzie zagadnieniom związanym z historią spolszczeń dramatycznych. W ramach kolejnych comiesięcznych spotkań uczone i uczeni specjalizujący się w filologii, teatrologii i traduktologii omówią istotne zagadnienia związane z dziejami polskich adaptacji, parafraz i przekładów m.in. Shakespeare’a, Molière’a czy Goldoniego.

Pierwsze z seminariów odbędzie się w środę 26 października br. o godzinie 19.00 za pośrednictwem platformy Teams. Poprowadzi je dr Patryk Kencki z Pracowni Teatru Dawnego IS PAN, który przedstawi koncepcję cyklu seminariów oraz wygłosi wystąpienie Staropolska recepcja Molière’a.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie takiego życzenia na adres patryk.kencki@gmail.com, z którego otrzymają Państwo link do wydarzenia. Udział w cyklu seminariów historycznoteatralnych jest bezpłatny.