TRZECIE KOLOKWIUM TEATRALNE

Pracownia Teatrologiczna zaprasza na trzecie Kolokwium Teatralne, które odbędzie się w formule online w środę 23 marca br. o godzinie 19.00 i poświęcone będzie współczesnym inscenizacjom dzieł klasycznych. W rozmowie wezmą udział teatrolodzy: dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Tadeusz Kornaś, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz dr Patryk Kencki, adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytania związane ze sposobem funkcjonowania dawnych dzieł we współczesnym teatrze. Zastanowią się, po jakie utwory szczególnie chętnie sięgają dziś polscy twórcy teatralni, jaką nadają im formę sceniczną, a także w jaki sposób próbują je interpretować. Rozmowa dotyczyć będzie zarówno inscenizacji utworów dramatycznych, jak i adaptacji dzieł należących do innych rodzajów literackich. Jej celem będzie więc próba nakreślenia, co należy rozumieć pod pojęciem tekstów klasycznych, na ile dzieła te mogą korespondować ze współczesnością oraz w jaki sposób funkcjonują w dzisiejszych teatrach.

Jako że Kolokwium Teatralne odbędzie się za pośrednictwem internetowej platformy Zoom, prosimy Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu o przesłanie maila na adres pracownia.teatrologiczna@gmail.com, z którego będziemy mogli wysłać Państwu link do spotkania. Na zakończenie kolokwium planujemy otwartą dyskusją, w której będą mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy.