ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE IS PAN TEATROLOGIA

Ruszyły zapisy na Studia Podyplomowe w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, w tym na kierunek Teatrologia.

Zajęcia na tym kierunku będą odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym jak i on-line dla osób spoza Warszawy (fakultatywnie).

Wykłady na studiach poświęcone są konkretnym zagadnieniom w ujęciu historycznym i teoretycznym. Do wykładów zostali zaproszeni specjaliści od poszczególnych tematów, autorzy książek lub przełomowych artykułów poświęconych tym zagadnieniom.

Wykłady będą poruszały zarówno tematy historyczne jak dotyczące teatru współczesnego, poszczególnych typów teatrów, zjawisk i osób. Wykłady poprowadzą również praktycy (aktor, reżyser).

1. Historyczne: poetyka kulturowa teatru greckiego, średniowiecze, teatr staropolski, hiszpański barok, commedia dell’arte, Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, teatr XVIII wieczny w Polsce, romantyzm, teatr jidiszowy, awangarda, teatr podczas II wojny światowej, teatr wczesnego PRL i inne.

Wykład specjalny: zajęcia w teatrze stanisławowskim w Łazienkach – wykład o teatrze Stanisława Augusta, zwiedzanie sceny i zaplecza teatru królewskiego, teatru na wodzie oraz innych scen w Łazienkach.

2. Teatr współczesny: teatr pokolenia Rozmaitości (Warlikowski, Jarzyna, Klata, Miśkiewicz, Kleczewska, Wiśniewski, Fiedor), T.S. Eliot w polskiej kulturze teatralnej, teatr Krystiana Lupy i inne.

3. Typy teatru: musical światowy i polski, teatr lalkowy, teatr chiński (również współczesny), teatr japoński, teatr koreański (również współczesny), teatr hinduski, teatr indonezyjski, teatr tańca, nowy cyrk i inne.

4. Zjawiska teatralne: Teatr Węgajty, Odin Teatret, teatr więzienny, teatr komediowy, teatr krytyczny, teatr plastyczny, teatr religijny, teatr poszukujący (warsztaty), pedagogika teatru, o rekwizytach, rekonstrukcja, improwizacja, teatr-miasto, dramat biblijny i inne.

5. Ludzie teatru: Kazimierz Dejmek, Konrad Swinarski, Leon Schiller, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Jerzy Grotowski, Helena Modrzejewska, Aleksandra Śląska, Sławomir Mrożek, Hanoch Levin, Tadeusz Kantor, Kazimierz Wiśniak, Jerzy Jarocki, Bogusław Schaeffer, Michał Weichert, Stanisław Wyspiański, O T’ae-sok, Imong-ung i inni.

Wykładowcy: dr hab. Jolanta Dygul, dr Leszek Biały, dr Justyna Kozłowska, dr Przemysław Pawlak, dr Patryk Kencki, dr Magdalena Hasiuk, dr Agnieszka Wójtowicz, dr Jakub Karpoluk, Maurycy Gawarski, Rafał Węgrzyniak, dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl, Kalina Zalewska, Marzena Kuraś, Piotr Sobierski, Joanna Szumańska, prof. Jarosław Komorowski, dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. Andrzej Dąbrówka, dr Jadwiga Rodowicz, dr Karol Suszczyński, dr Antoni Winch, Aldona Figura, Oskar Hamerski, Anna Rochowska, Paweł Sablik, prof. Edward Jakiel, dr Marianna Lis, dr Jarosław Cymerman, dr Adam Domalewski, dr Martyna Groth, dr hab. Artur Grabowski, dr hab. Aleksandra Dziurosz, dr Aneta Kielak, dr Marianna Lis, dr Grzegorz Kondrasiuk i inni.

Opiekun kierunku: dr hab. prof. IS PAN Jagoda Hernik Spalińska

Strona:

http://www.ispan.pl/pl/studia-podyplomowe

Informacje dotyczące rekrutacji:

http://www.ispan.pl/pl/studia-podyplomowe/rekrutacja

Terminy:

I semestr II semestr
1–2 października 4–5 marca
15–16 października 18–19 marca 
5–6 listopada 1–2 kwietnia
3–4 grudnia 13–14 maja
14–15 stycznia 27–28 maja
4–5 lutego 17 czerwca wycieczka
  24 czerwca EGZAMIN