Od redakcji 134(187) czyli Boże Narodzenie w cieniu Heroda.

Herod z trzema zaborcami, Ilustracja Włodzimierza Tetmajera do Betlejem polskiego Lucjana Rydla, 1906

Tradycyjnie już bożonarodzeniową edycję Teatrologii ozdabiamy ilustracjami Włodzimierza Tetmajera do Betlejem polskiego Lucjana Rydla. Obecnie mamy dodatkowy powód, aby tak uczynić, gdyż niedawno jedna z izb polskiego parlamentu ogłosiła 2023 Rokiem Włodzimierza Tetmajera z powodu stulecia jego śmierci, która nastąpiła w Krakowie w drugi dzień Bożego Narodzenia. Będzie więc okazja, aby przypomnieć sylwetkę i dokonania prototypu Gospodarza z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, bynajmniej nie tylko malarza i polityka. Był chociażby Tetmajer także scenografem Teatru Miejskiego w Krakowie projektującym dekoracje i kostiumy do Złotej Czaszki, Kordiana i Snu srebrnego Salomei Juliusza Słowackiego, Betlejem polskiego czy Kościuszki pod Racławicami Władysława Ludwika Anczyca.

W tym roku ze względu na wojnę prowadzoną przez Rosję na Ukrainie wybraliśmy z Betlejem polskiego dwie ilustracje z Herodem. Na pierwszej króla Heroda ukazał Tetmajer w otoczeniu władców trzech państw zaborczych: cara Rosji, kaisera Niemiec i cesarza Austro-Węgier. Na drugiej przedstawił upadek Heroda ciągniętego przez Diabła z widłami do Piekła, w asyście Kostuchy z kosą. A jest to tradycyjny zestaw kolędników w Boże Narodzenie nawiedzających niegdyś mieszkańców wsi i miast, aby odegrać w ich domach tę właśnie udramatyzowaną scenę końca panowania i życia okrutnego władcy, który wydał swym żołnierzom rozkaz dokonania rzezi niewiniątek.

W felietonie Kalina Zalewska, nawiązując do kończącego się właśnie Roku Józefa Mackiewicza, pisze o pierwszym fabularnym filmie, który formą swą przypomina spektakl teatru telewizji, poświęconym temu wybitnemu pisarzowi.

W Zapowiedziach zapraszamy na kilka koncertów kolęd, które odbędą się w grudniu.

W tym szczególnym czasie wszystkim naszym Czytelnikom i Autorom radosnych, zdrowych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia – oby następne były już bez cienia Heroda,

życzy redakcja:

Jagoda Hernik Spalińska, Marzena Kuraś, Magda Smorzewska, Rafał Węgrzyniak.