Od redakcji 14 czyli wymiar społeczny

W dzisiejszym wydaniu prezentujemy cztery nowe teksty. Dwa z nich są ze sobą ściśle powiązane. W dziale „Od redakcji” bowiem zamieszczamy fragment niepublikowanej książki Bogusława Jasińskiego Kwestia teatru. W drugiej rubryce „Od redakcji” – obok – komentarz Jarosława Gajewskiego do tego fragmentu. Ciąg dalszy książki Bogusława Jasińskiego, wraz z komentarzami prof. Gajewskiego, będziemy wkrótce publikować na stronie www. Polskiej Kompanii Teatralnej, której premierę przygotowujemy. Na stronie tej, oprócz zwykłych informacji o PKT i jej działalności, będziemy zamieszczali bloki tekstów poświęconych pogłębionej refleksji o teatrze z różnych perspektyw.

Pozostałe dwa teksty to recenzja i felieton. Oba dotykają tematów społecznych. Rafał Węgrzyniak opisuje spektakl w Teatrze Powszechnym w Warszawie Dobrobyt i pokazuje gdzie leży, stale obecny w Polsce, problem klasowości.

Także felieton upomina się o to, by sztuka, zajmując się wielkimi problemami świata, nie zapominała o podstawowych zasadach życia społecznego, jak również o ludziach pozbawionych szans na znalezienie się na pierwszych stronach gazet.