Od redakcji 27(80), czyli 3 x Profesor

Umarł Ludwik Flaszen. Kolejny krok milowy polskiego i światowego teatru przechodzi do historii. W najbliższym czasie opublikujemy tekst przypominający tę niezwykłą Postać.

Profesor Edward Krasiński rozpoczyna na naszych łamach cykl swych refleksji z Warmii i Mazur, gdzie obecnie mieszka. Publikujemy pierwszy list Profesora – skierowany do naszej koleżanki redakcyjnej, Marzeny Kuraś – równocześnie jednak jest to tekst dotyczący nas wszystkich.

Rafał Węgrzyniak opisuje niedawno wydany zbiór tekstów Jerzego Koeniga. Większość członków naszej redakcji zetknęła się w życiu z tym znanym krytykiem i nauczycielem w PWST, twórcą wydziału Wiedzy o Teatrze.

Współpracę z portalem rozpoczyna młoda doktorantka Instytutu Sztuki PAN Krystyna Berkan – specjalizująca się, między innymi, we współczesnym teatrze francuskim. Jej tekst przybliża ciekawy i ważny temat strategii radzenia sobie z czasem covidu w teatrze francuskim. Jak to robią inni – to pytanie jest niestety znowu coraz bardziej aktualne :((

Drukujemy też kolejne recenzje. Tu też przewija się kultura francuska i jej literatura, która ma w Teatrze Studio opisać polskie problemy. Ale opisujemy też łotewski teatr – opisujący łotewskie problemy.

Profesor Andrzej Dąbrówka daje nam intrygujący opis bardzo ciekawego przedstawienia w Teatrze TVP. Dramat Mariana Hemara – powstały tuż przed wojną i traktujący o chrześcijanach doznających cudu – czy mamy dziś tak otwarte umysły?

Zaś Edward Jakiel pisze o Norze w Teatrze Wybrzeże. To pierwsza recenzja naszego autora jako PROFESORA BELWEDERSKIEGO, którym został kilka dni temu! Gratulujemy z całego serca i też bardzo zazdrościmy, ale bardziej gratulujemy!!!

jhs.