Od Redakcji 7 czyli Dramat

Dziś po raz drugi proponujemy lekturę sztuki współczesnego polskiego autora oraz rozmowę z nim i artykuł wprowadzający. Autorem tym jest nasz stały współpracownik – Jarosław Jakubowski. Wybraliśmy do publikacji dramat zatytułowany Kukła. Jak pisze we wprowadzającym go artykule Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak: „Sztuka Jakubowskiego, posługując się czysto realistycznym językiem, otwiera niepokojącą przestrzeń metafizyczną. Niewielu autorów dramatycznych dziś, tak jak on, przerzuca most do naszych najwybitniejszych poetów metafizycznych XVI i XVII wieku, takich jak Mikołaj Sęp-Sarzyński ze swoim słynnym sonetem O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, gdzie pisze: „”Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?”. Ten straszliwy bój nasz codzienny dziś w dramacie opisuje Jarosław Jakubowski.”

Rozmowę z autorem przeprowadziła Jolanta Hinc-Mackiewicz, traktując ją jako okazję do pytań wykraczających poza sam dramat. To rozmowa, dla której utwór jest wstępem do wymiany myśli. O idei tych rozmów i swoim cyklu nazwanym Z OBOZU ŚWIĘTYCH Jolanta Hinc-Mackiewicz pisze obok, w drugim bloku Od Redakcji.

Nowy dramat i cały blok z nim związany – czyli rozmowa z autorem i tekst o sztuce – prezentujemy co miesiąc. Zapraszamy autorów do nasyłania swoich dramatów.