Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak

dr; romanista, hispanista i teatrolog. Członek Polskiej Kompanii Teatralnej. Współpracowała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Publikowała między innymi w ,,Kulturze i Społeczeństwie”, ,,Teatrze” i w tomach zbiorowych za granicą. Główne zainteresowania: teatr i dramat francuski XVIII-XX wieku; teatr Złotego Wieku; teatr i dramat hiszpański i hiszpańskojęzyczny XX i XXI wieku, w szczególności teatr Federica Garcii Lorki; teatr Ernesta Caballero; antropologiczne struktury wyobrażeniowe Gilberta Duranda; historia idei; recepcja mitu; estetyka. Mieszka w Łodzi.