Edward Krasiński

Edward Krasiński

prof., dr hab., studia filologiczne (polonistyka) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1951 – 1955). praca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1959 – 1964), Państwowy Instytut Wydawniczy (1964 – 1970, 1975 – 1982), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe (1970 – 1975), Kustosz Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim w Warszawie (1967 – 1979), Państwowy Instytut Sztuki (1956 – 1959), Instytut Sztuki PAN (od 1982). Redaktor naczelny „Pamiętnika Teatralnego”, kwartalnika poświęconego historii i krytyce teatru (1993-2014). Główne zainteresowania badawcze: historia teatru, edytorstwo, muzealnictwo i archiwistyka. Zakres badań: dzieje teatru i dramatu polskiego w XX wieku; monografie syntetyczne teatrów warszawskich; edycje korespondencji, materiałów dokumentalnych i źródeł archiwalnych. Wybór publikacji: „Edmund Wierciński”, Warszawa 1960, „Wanda Siemaszkowa”, Warszawa 1963, „Teatr Jaracza. Ateneum 1928 – 1939”, Warszawa 1970, „Warszawskie sceny 1918 –1939,” Warszawa 1976, „Stefan Jaracz”, Warszawa 1983, „Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913 – 1939”, Warszawa 1991, „Teatr Polski w Warszawie 1939 – 2002”, Warszawa 2002, „Arnold Szyfman 1882 – 1967″, „Pamiętnik Teatralny” 1982, nr 1 – 4 (zeszyt monograficzny), „'Dziady' Kazimierza Dejmka”, „Pamiętnik Teatralny” 2005, nr 3 – 4 (zeszyt monograficzny).