Rafał Węgrzyniak

absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Autor Encyklopedii „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego (Wrocław 1991, Kraków 2001) i Procesów doktora Weicherta (Warszawa 2017). Niegdysiejszy redaktor „Pamiętnika Teatralnego” i wieloletni współpracownik „Teatru”, „Dialogu”, „Didaskaliów” oraz „Notatnika Teatralnego”. Laureat Nagrody im. Leona Schillera (1993). Mieszka w Konstancinie.

Rafał Węgrzyniak / KSIĄŻĘ WYKLĘTY

Inscenizacja Jerzego Grotowskiego Księcia Niezłomnego – właściwie jedynie „do słów Calderona-Słowackiego” – pokazana została po raz pierwszy 20 […]

Rafał Węgrzyniak / SAMOKRYTYKA KLATY

Wywiad z Janem Klatą opublikowany w ostatnim tygodniku „Newsweek Polska” zawiera dziesiątki krytycznych opinii o stanie współczesnej Polski […]

Rafał Węgrzyniak / DROBNE FAŁSZERSTWA

Wielokrotnie zwracałem uwagę, że krytyczne publikacje wyłamujące się z obowiązującego dyskursu są w sposób niedopuszczalny celowo przemilczane nawet […]