Hubert Michalak

Hubert Michalak (1983) – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (dramatologia), doktorant Uniwersytetu Opolskiego, dwukrotny stypendysta MKiDN, stypendysta projektu Dorman. Archiwum otwarte, dramatopisarz, performer, recenzent, nałogowy czytelnik.

Hubert Michalak / DESER OD BERNHARDA

Twórczość Thomasa Bernharda kojarzy się z eksperymentem narracyjnym i nienawistnym pastwieniem się nad Austrią i jej obywatelami. Kaskady […]

Hubert Michalak / PRZEPISANA PAMIĘĆ

Henryk Tomaszewski to jeden z najbardziej niedocenionych twórców teatralnych w Polsce. Pamięć o nim, zapisy przedstawień i dorobek […]

Hubert Michalak / KSIĄŻKA NIEPOTRZEBNA

O teatrze można pisać na wiele sposobów: perspektywa historyczna, psychoanalityczna, filozoficzna, antropologiczna, ekonomiczna – i liczne inne – […]