6. SEMINARIUM HISTORYCZNOTEATRALNE

Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w kolejnym Seminarium Historycznoteatralnym poświęconym historii spolszczeń dramatycznych, które odbędzie się w środę 15 marca o godzinie 19.00 w formule online.

Naszym gościem będzie dr hab. Maja Pawłowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, która wygłosi referat pt. Tłumaczenie Cyda Corneille’a przez Jana Andrzeja Morsztyna – przekład jako element gry politycznej.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o mail na adres patryk.kencki@ispan.pl, z którego otrzymają Państwo link do platformy Teams.