8 SEMINARIUM HISTORYCZNOTEATRALNE O MARIVAUX

Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w kolejnym Seminarium Historycznoteatralnym poświęconym historii spolszczeń dramatycznych, które odbędzie się w środę 19 kwietnia o godzinie 19.00 w formule online.

Naszym gościem będzie dr Piotr Olkusz z Uniwersytetu Łódzkiego, który wygłosi referat pt. Na co komu teatr? Pułapki Comédie-Italienne. Marivaux.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o mail na adres patryk.kencki@ispan.pl, z którego otrzymają Państwo link do platformy Teams.