KOLOKWIUM TEATRALNE „TEATRY (W) AZJI”

Pracownia Teatrologiczna zaprasza na Kolokwium Teatralne, które odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom w środę 16 lutego br. o godzinie 19.00. Spotkanie to zainauguruje nowy cykl naszych kolokwiów, który zatytułowaliśmy „Teatry (w) Azji”. Dyskusję poprowadzi nasza koleżanka dr Marianna Lis, a jej rozmówczyniami będą dr hab. Ewa Rynarzewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, i dr Iga Rutkowska, adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie poświęcone będzie relacjom między tradycją a współczesnością w wybranych formach teatralnych Japonii i Korei. Badaczki spróbują odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób postrzegana jest tradycja przez lokalnych twórców i widzów, jak jest reinterpretowana i adaptowana do wyzwań stawianych jej przez współczesność oraz w jaki sposób rozmawiać o teatrach (w) Azji, by uniknąć orientalizacji i egzotyzacji. W ramach spotkania odbędzie się również otwarta dyskusja, do udziału w której zapraszamy wszystkich uczestników. Osoby zainteresowane wydarzeniem, prosimy o przesłanie wiadomość mailowej pod adres pracownia.teatrologiczna@gmail.com. Poniżej umieszczamy linki do stron internetowych poświęconych Pracowni Teatrologicznej i organizowanym przez nią Kolokwiom Teatralnym.

https://www.polskakompaniateatralna.pl/pracowniateatrologiczna

https://www.polskakompaniateatralna.pl/post/kolokwia-teatralne-pracowni-teatrologicznej