Romeo Castelucci, O twarzy. Wizerunek Syna Boga, fot. Klaus Lefebvre.

Numer 92(145)

10 lutego, 2022

Od redakcji 92(145), czyli żerowisko. 10 lutego 2022 Dzisiejsze wydanie to dwie recenzje i felieton. O Śmierci Jana Pawła II z Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Jakuba Skrzywanka, rekonstruującego na scenie agonię papieża, pisze Adam Domalewski. Pytanie jednak czy spektakl jest prawdziwą rekonstrukcją, czy raczej inspirowaną spektaklem Castelucciego fikcją, która rekonstrukcję udaje, by podnieść swój potencjał krytyczny. Całkiem odmienny, groteskowo-muzyczny spektakl Cesarz z wrocławskiego Capitolu, inspirowany niby-reportażowym utworem Kapuścińskiego, opisuje Hubert Michalak, kończąc recenzję ciekawym pytaniem. Jolanta Hinc-Mackiewicz w swym felietonie Demaskacja dzieli się refleksjami i wspomnieniami wywołanymi przez obejrzaną w Teatrze Dramatycznym w Warszawie Sztukę intonacji Tadeusza Słobodzianka, poświęconą jednemu z najbardziej rozpoznawalnych w świecie twórców polskiego teatru, Jerzemu Grotowskiemu. Recenzję owego spektaklu opublikowaliśmy w wydaniu z 13 stycznia i właśnie po jej lekturze felietonistka postanowiła przyjechać do Warszawy. W Zapowiedziach Kolokwium Teatralne Teatry (w) Azji, otwierające nowy cykl organizowany przez Pracownię Teatrologiczną, mk.


Autorzy:

„Teatrologia.info(pl)” jest tygodnikiem teatralnym zarejestrowanym w rejestrze czasopism. Od listopada 2019 roku wydawcą portalu jest Polska Kompania Teatralna (https://www.polskakompaniateatralna.pl), zaś redakcję sprawuje obecny zespół.

Pismo publikuje recenzje przedstawień teatralnych  i książek, eseje, wywiady i felietony. Prezentuje także dramaty i ich zarejestrowane na wideo performatywne czytania, których jest producentem.
Teatrologia.info zarejestrowana jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczona symbolem:
ISSN 2956-7580

Siedziba redakcji znajduje się w Warszawie.

kontakt do redakcji:
redakcja@teatrologia.pl
tel. mobile: (48) 573 521 446
redakcja:
Jagoda Hernik Spalińska (redaktor naczelny)
Marzena Kuraś (redaktor)
Magdalena Smorzewska (sekretarz redakcji)
Rafał Węgrzyniak (redaktor)

Adam Domalewski / BEZ NAMASZCZENIA

Śmierć Jana Pawła II, reżyseria Jakub Skrzywanek, Teatr Polski w Poznaniu. W zabarwionym religijnie języku funkcjonuje pojęcie „majestat […]

Jolanta Hinc-Mackiewicz / DEMASKACJA

Mimo potwornej wichury poprzedniej niedzieli wybraliśmy się z mężem samochodem w ryzykowny wypad do Warszawy do Teatru Dramatycznego […]