SEMINARIUM HISTORYCZNOTEATRALNE 18 I 2023 O GOLDONIM

Pracownia Teatru Dawnego w Instytucie Sztuki PAN serdecznie zaprasza do udziału w Seminarium Historycznoteatralnym, w ramach którego 18 stycznia (środa) o godzinie 19.00 w formule online dr hab. Jolanta Dygul (Uniwersytet Warszawski) wygłosi wystąpienie zatytułowane Specyfika przekładu włoskiego tekstu dramatycznego na przykładzie Carla Goldoniego.

Osobom zainteresowanym udziałem w seminarium, które zechcą  przesłać takie życzenie na adres patryk.kencki@ispan.pl, udostępnimy link do połączenia za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu poświęconego historii spolszczeń dramatycznych, a udział w nim jest bezpłatny.