WYBÓR SZTUK ANTONIEGO WINCHA „SOMNAMBULIZM I INNE DRAMATY” JUŻ W KSIĘGARNIACH

We współpracy trzech instytucji: Instytutu Literatury, Instytutu Teatralnego i Polskiej Kompanii Teatralnej wyszedł zbiór dramatów Antoniego Wincha Somnambulizm i inne dramaty. Książka jest czwartym tomem Biblioteczki Teatrologii.pl.

OD WYDAWCY

Oddajemy w Państwa ręce czwarty tom Biblioteczki teatrologii.pl. W Biblioteczce wydajemy teksty autorów tygodnika teatrologia.info(pl), w którym publikujemy recenzje teatralne, rozmowy z twórcami, felietony i zapowiedzi. Co kilka miesięcy staramy się również zamieszczać blok dramaturgiczny, na który składa się nowy dramat, rozmowa z autorem, tekst o utworze i wideo nakręcone na jego podstawie. W ramach Biblioteczki teatrologii.pl wydajemy między innymi zbiory autorów dramatów, które znalazły się w bloku dramaturgicznym. Ogłosiliśmy już dwa tomy dramatów i teraz proponujemy kolejny – autora dwóch publikowanych na łamach teatrologii.info(pl) sztuk (Pięknosłużba w złodziejach i Barabasz na Golgocie) oraz dwóch cyklów felietonów (zatytułowanych „Strony nieznormalizowanego rękopisu o Lisie” i „Literatura podmiotu”).

O napisanie posłowia do zbioru dramatów Antoniego Wincha poprosiliśmy prof. Andrzeja Dąbrówkę, znanego historyka literatury, mediewistę, leksykografa, literata, językoznawcę i tłumacza literatury niderlandzkiej, pracującego na Uniwersytecie Warszawskim (Neofilologia), w Instytucie Badań Literackich PAN (Pracownia Literatury Średniowiecza), a obecnie na wydziale Artes Liberales UW w Warszawie. Obszarami badawczymi prof. Dąbrówki są teoria i historia literatury dawnej, dramat i teatr średniowiecza. Jest specjalistą, między innymi, od dramatu i teatru średniowiecza (zwłaszcza w Niderlandach), w ujęciu historycznoliterackim, kulturowym, i teoretycznym, a także autorem monografii Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, Wrocław 2001, redaktor takich pozycji jak: Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka (red. A. Dąbrówka, Warszawa 2011, też Wstęp i Epilog) czy Wokół Mikołaja z Wilkowiecka. Analizy i porównania (red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2021).

Somnambulizm i inne dramaty Antoniego Wincha zgłoszone zostały do Konkursu dla autorów „Tarcza dla Literatów 2022” ogłoszonego przez Instytut Literatury. Dzięki zakwalifikowaniu ich do druku przez komisję selekcyjną pod przewodnictwem dyrektora Józefa Marii Ruszara książka mogła zostać opublikowana. Wydana jest przez Polską Kompanię Teatralną i Instytut Teatralny, który także ją dofinansował. Obu tym instytucjom bardzo dziękujemy.

jhs, mk, rw.