Od redakcji 40(93), czyli rozmowy o ludziach

Najnowszy numer teatrologii.info przynosi znowu tylko dwa teksty. Ale za to opowiadają o wielu ludziach.

Krzysztof Derdowski, fot. Kajetan Soliński

Z ramach naszego nowego cyklu wspominania ludzi ważnych, ciekawych, a nie dość znanych, Jarosław Jakubowski opowiada o teatralnym aspekcie życiorysu Krzysztofa Derdowskiego. Związanego z Bydgoszczą dziennikarza, literata, dramaturga i recenzenta teatralnego. Ważnego uczestnika życia intelektualnego i artystycznego – ale też przecież, a może przede wszystkim – wojownika, prawdziwego wojownika, który walczył o ujawnianie nadużyć, do jakich dochodzi w życiu wszystkich społeczności. I potrzebni są ci, którzy te patologie pokazują i pozwalają im dzięki temu zniknąć. Płaci się jednak za to cenę. Jarosław Jakubowski nie wspomina w swoim tekście o tych wydarzeniach w działalności Derdowskiego, skupiając się na Jego związkach z teatrem, ale każdy może łatwo poszerzyć swoją wiedzę o tym ciekawym człowieku, bo po to właśnie o Nim piszemy.

Tak, życie społeczne jest ciekawe, ciekawe, ciekawe. A Patryk Kencki widzi to w swoim felietonie jak w soczewce!

jhs.