Jolanta Hinc-Mackiewicz

Jolanta Hinc-Mackiewicz – absolwentka Polonistyki UW; studiów podyplomowych: Wiedza o teatrze KUL, Zarządzanie kulturą UJ; wykwalifikowana menadżerka kultury Europeen Diploma in Cultural Project Management Marcel Hicter Foundation, Bruksela; adeptka Teatru Adekwatnego w Warszawie (1982-1990); inicjatorka i dyrektor Artystyczno-Programowy Suwalskich Eksploracji Teatralnych SET’96-SET’2002 (międzynarodowego festiwalu teatrów alternatywnych), założycielka Teatru Efemerycznego i Fabryki Monodramów (1991-2019), reżyserka 75 amatorskich spektakli, animatorka społecznego i zawodowego ruchu kulturalnego, autorka i koordynatorka wielu międzynarodowych projektów kulturalnych i społecznych, m.in. międzynarodowych wymian młodzieżowych i prezentacji scenicznych; edukatorka unijnego Programu „Młodzież w Działaniu”, założycielka i prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Efemeryczny, kierownik Działu Imprez w Domu Pracy Twórczej w Wigrach, instruktor teatralny (ROKiS, MDK, ZPPP); gł. instruktor ds. animacji i edukacji teatralnej (Suwalski Ośrodek Kultury), od maja 2019 – kierownik literacki Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.