absolwentka filologii klasycznej i polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, autorka tekstów opublikowanych m.in. w „Meandrze” i „Twórczości”.">