NAPISZ SZTUKĘ DLA TEATRU JARACZA! | KONKURS DRAMATURGICZNY im. ŁUCJANA KOŚCIELECKIEGO

50 tysięcy złotych, wystawienie zwycięskiego dramatu na deskach łódzkiego Jaracza i pamiątkowe wieczne pióro – takie nagrody czekają na zwycięzcę Konkursu Dramaturgicznego im. Łucjana Kościeleckiego ogłoszonego przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi. W kapitule wybitne osobowości ze świata teatru.

Konkurs Dramaturgiczny im. Łucjana Kościeleckiego o nagrodę Pióro Jaracza ma na celu wyłonić najlepsze współczesne polskie sztuki teatralne. Teatr czeka na teksty inspirujące do myślenia, przeżywania, pobudzające do refleksji i wzruszeń, ciekawe w formie, bogate w treści.
Sposób opowiedzenia historii, jej problem, czas, w jakim się rozgrywa, portrety bohaterów, niech podyktuje autorom ich wyobraźnia. Jedynym warunkiem jest to, żeby nadesłane utwory poruszały,żeby niosły ze sobą wartość zarówno intelektualną, jak i emocjonalną. Bo tak powinna działać sztuka – na umysł i serce. Patronem konkursu jest Łucjan Kościelecki – założyciel i pierwszy dyrektor obecnego Teatru Jaracza.

– Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w stworzeniu sztuki i szukają możliwości jej realizacji w profesjonalnych warunkach teatralnych. Nie ustalamy limitu wieku, jesteśmy także otwarci na tematykę i stylistykę sztuki – zapowiada Michał Chorosiński, dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

W komisji oceniającej nadesłane teksty zasiądą autorytety ze świata teatru, filmu i nauk humanistycznych: reżyserka teatralna, operowa, filmowa i scenarzystka Anna Wieczur, aktorka filmowa, teatralna i dubbingowa Lidia Sadowa, była szefowa Teatru Telewizji i dyrektor artystyczna z ramienia Telewizji Festiwalu Dwa Teatry Ewa Millies-Lacroix, dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, historyk teatru i krytyk teatralny Barbara Osterloff, dr hab., profesor w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, dramaturg Jagoda Hernik Spalińska.
Konkurs został podzielony na trzy etapy: wybranie 30 najlepszych prac konkursowych, w drugim etapie kapituła wybierze finałową szóstkę, a w trzecim zostanie wyłoniony laureat nagrody głównej.

Autor najlepszej sztuki otrzyma nagrodę główną w wysokości 50 tysięcy złotych, gwarancję wystawienia swojego tekstu na deskach Teatru Jaracza oraz pamiątkowe wieczne pióro.
Kapituła przewiduje także przyznanie dwóch wyróżnień w wysokości 10 tysięcy złotych lub jednego w wysokości 20 tysięcy złotych. Sztuka może być napisana przez jedną lub więcej osób.
Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Teatru Jaracza (https://teatrjaracza.pl/konkurs-dramaturgiczny-im-lucjana-koscieleckiego-o-nagrode-pioro-jaracza).
Praca powinna zostać opatrzona godłem. Do zgłoszenia należy dołączyć utwór w formie wydruku komputerowego w jednym egzemplarzu (czcionka Times New Roman rozmiar 12 lub analogiczna; interlinia 1,5) oraz w formie elektronicznej i plik w formacie pdf na płycie CD lub dysku pendrive (w nazwie pliku godło autora, tytuł sztuki). Zgłoszenie oraz wydruk należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Teatr im. Stefana Jaracza, ul. Kilińskiego, 45, 90-257 Łódź,
z dopiskiem: Konkurs Dramaturgiczny im. Łucjana Kościeleckiego.
Na zgłoszenia Teatr czeka do 30 kwietnia.