Agnieszka Wójtowicz

dr, absolwentka krakowskiej teatrologii, historyk teatru, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa  Uniwersytetu Opolskiego. Autorka monografii „Od Orfeusza do Studium o Hamlecie. Teatr 13 Rzędów w Opolu (1959-1964)” (Wrocław 2005) oraz  „Grotowski. Bedeker opolski” (Opole 2019). Jej  zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii teatru polskiego w XX wieku (działalność teatralna Jerzego Grotowskiego oraz życie teatralne w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym). Publikowała m.in. w „Notatniku Teatralnym”, „Didaskaliach”, „Teatrze” oraz „Pamiętniku Teatralnym”. Współautorka (wraz z Teresa Kudybą) filmu dokumentalnego o Jerzym Grotowskim  Gra z pamięcią. Jerzy Grotowski w Opolu.  W tym roku ukaże się jej książka „Grotowski polityczny”. 

Agnieszka Wójtowicz / FILOZOF RADZI KSIĘCIU

Odszedł Ludwik Flaszen, ostatni z czterech muszkieterów, czyli najwybitniejszych uczniów prof. Kazimierza Wyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, krytyk teatralny, […]