Małgorzata Komorowska

ur. w 1939 r. w Warszawie. Aktorka Teatru na Tarczyńskiej (1955-1956). Wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, od 2002 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1965 krytyk muzyczny i publicystka specjalistycznych pism muzycznych i teatralnych („Ruch Muzyczny”, „Teatr”, „Dialog”, „Wychowanie muzyczne w szkole”, i in.), komentatorka koncertów. Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii teatru – doktorat (1988) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, habilitacja tamże (1998); od 1985 pracownica i współpracownica IS PAN, 2003-2006 członek Rady Naukowej Instytutu, kierowniczka grantów. Koordynatorka ds. digitalizacji archiwaliów operowych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej (2012-2014). Badaczka dziejów polskiej kultury muzycznej, życia operowego i biografii artystów. Ważniejsze książki: „Zaproszenie do muzyki” (Warszawa 1973, 1987); „Szymanowski w teatrze” (Warszawa 1992); „Kronika teatrów muzycznych PRL” (Poznań 2003); „Za kurtyną lat. Polskie teatry operowe i operetkowe 1918-1939” (Kraków 2008); „Marcella Sembrich-Kochańska. Życie i śpiew” (Warszawa 2008) / edycja albumowa (współautor: Juliusz Multarzyński) „Marcella Sembrich-Kochańska. Artystka świata” (Warszawa 2016); „Jerzy Semkow. Magia batuty” (Łódź 2014); „Uwikłana w historię. Opera w Teatrze Wielkim w Warszawie” (Warszawa, 2015); „Ludzie teatru. Na scenie i na zapleczu” (Warszawa 2015)