Adam Domalewski

Adam Domalewski

dr nauk o sztuce, filmoznawca i teatrolog, adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM. Publikuje m.in. w „Kwartalniku Filmowym”, „Ekranach” i „Images”. Interesuje się zwłaszcza przedstawieniami religijności oraz kinem europejskim w XXI wieku, w szczególności o tematyce migracyjnej i diasporycznej. Współpracuje z Filmoteką Szkolną oraz Stowarzyszeniem „Nowe Horyzonty” przy projektach z zakresu edukacji filmowej. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Mieszka w Poznaniu.