Hubert Michalak

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (dramatologia), doktorant Uniwersytetu Opolskiego, dwukrotny stypendysta MKiDN, stypendysta projektu Dorman. Ur. 1983. Archiwum otwarte, dramatopisarz, performer, recenzent, nałogowy czytelnik.

Hubert Michalak / NAPIĘTY TIUL

Sala wrocławskiego Teatru Laboratorium to jedno z miejsc-legend, obok np. desek nowojorskiego LaMaMa Theatre czy sceny w Bayreuth. […]

Hubert Michalak / DESER OD BERNHARDA

Twórczość Thomasa Bernharda kojarzy się z eksperymentem narracyjnym i nienawistnym pastwieniem się nad Austrią i jej obywatelami. Kaskady […]

Hubert Michalak / PRZEPISANA PAMIĘĆ

Henryk Tomaszewski to jeden z najbardziej niedocenionych twórców teatralnych w Polsce. Pamięć o nim, zapisy przedstawień i dorobek […]

Hubert Michalak / SŁOWA SĄ BEZ PORĘCZY

Inscenizatorzy (Marek Fiedor/Tomasz Hynek) wzięli na warsztat dramatopisarski debiut Wita Szostaka, karkołomny tekst zbudowany z powtórzeń, w strukturze […]