Marzena Kuraś

historyk teatru XX wieku, edytorka m.in. korespondencji Romana Brandstaettera, Wilama Horzycy, Witolda Gombrowicza, Tymona Terleckiego. Drukuje w „Pamiętniku Teatralnym”, „Twórczości”. Ostatnia książka to „Dawny afisz teatralny w zbiorach Instytutu Sztuki PAN” (2017). Od 1980 pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Marzena Kuraś / NIEZASTĄPIONY

Juliusz Osterwa odszedł zbyt wcześnie. Miał zaledwie 62 lata i rozległe plany na przyszłość, gdy 10 maja 1947 […]