Andriej Moskwin

(ur. 1963, Nieśwież, Białoruś) – slawista, kulturolog, tłumacz, dramaturg. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej w KSI. Absolwent Katedry Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Moskiewskim (1986). Pracował na uniwersytetach w Krasnojarsku i Sankt Petersburgu (Rosja), Pilźnie (Czechy), Bergamo (Włochy, „professore a contratto”) i Belgradzie (Serbia). Od 1 października 2002 roku pracuje w KSI. Prowadzi zajęcia z historii literatury, kultury i sztuki Białorusi, z historii dramaturgii oraz teatru Europy Środkowo-Wschodniej. Przetłumaczył na język polski osiem utworów scenicznych. Autor projektu „Transfer kulturowy: dramaturgia”, w ramach którego na język polski przetłumaczono ponad 130 utworów scenicznych autorów z Europy Środkowo-Wschodniej. Pod redakcją A. Moskwina ukazały się antologie dramaturgii rosyjskiej (8 tomów), białoruskiej (7 tomów), ukraińskiej (2 tomy), słowackiej (1 tom), słoweńskiej (2 tomy) i ormiańskiej (1 tom). Najważniejsze publikacje: 1) A. Moskwin, Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2007. 2) A. Moskwin, Współczesny teatr rosyjski, Warszawa: KSI UW, 2010. 3) A. Moskwin, Teatr białoruski: 1920–1930. Odrodzenie i zagłada, Warszawa: BEL Studio, 2013. 4) А. Масквін, Беларускi тэатр 1920–1930-х: адабраная памяць, Мінск: „Логвіноў”, 2016. 5) Bratysława: miasto na skrzyżowaniu kultur, Warszawa: KSI UW, 2016. 6) A. Moskwin, Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: „Пагоня”, „Сакавік”, „Наперад!” (seria: „Dziedzictwo kultury Białorusi” pod red. A. Moskwina), Warszawa: KSI UW, 2018. 7) Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa (seria: „Studia Teatralne i Dramaturgiczne” pod red. A. Moskwina), tom 2. Warszawa: KSI UW, 2018. 8) A. Moskwin, Literatury białoruskiej rodowody niepokorne (seria: „Dziedzictwo kultury Białorusi” pod red. A. Moskwina), Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2019.