Hubert Michalak

Hubert Michalak (1983) – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (dramatologia), doktorant Uniwersytetu Opolskiego, dwukrotny stypendysta MKiDN, stypendysta projektu Dorman. Archiwum otwarte, dramatopisarz, performer, recenzent, nałogowy czytelnik.

Hubert Michalak / NAPIĘTY TIUL

Sala wrocławskiego Teatru Laboratorium to jedno z miejsc-legend, obok np. desek nowojorskiego LaMaMa Theatre czy sceny w Bayreuth. […]

Hubert Michalak / SŁOWA SĄ BEZ PORĘCZY

Inscenizatorzy (Marek Fiedor/Tomasz Hynek) wzięli na warsztat dramatopisarski debiut Wita Szostaka, karkołomny tekst zbudowany z powtórzeń, w strukturze […]

Hubert Michalak / TEATR W MUZEUM

Podczas przepełnionego wydarzeniami roku 2016 we Wrocławiu zobaczyć można było m.in. Muzeum marzeń. To performatywne przedsięwzięcie przygotowane w […]

Hubert Michalak / JESTEM IHOR

Ukraińska mniejszość w Polsce jest coraz lepiej rozpoznana i coraz intensywniej obecna. Na ulicach pojawiają się dwujęzyczne reklamy, […]