Jarosław Cymerman

Materiał w trakcie opracowywania.

Jarosław Cymerman / ŻERTWA

Ten monodram Mateusza Nowaka utkany jest z niejednoznaczności. Sam tytuł – dawne słowiańskie określenie ofiary składanej bogom, także […]