Monika Merkel

Teatrolożka, absolwentka wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej z czasów, kiedy nazywała się jeszcze Państwową Wyższą Szkołą Teatralną. Dziennikarka i redaktorka „Gońca Teatralnego” i „Ruchu Teatralnego”. Od lat w obszarze kultury raczej praktyk niż teoretyk. Producentka w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku – od tego czasu inaczej patrzę na recenzje teatralne. Od lat działam w obszarze kultury jako freelancer – realizowałam m.in. Sezon Francuski w Operze Bałtyckiej, wystawy fotograficzne, koncerty w Garnizonie Kultury w Gdańsku.

Monika Merkel / UWALNIANIE WYOBRAŹNI

Odyseja Schulzowska 2022 na podstawie prozy Brunona Schulza: Dojrzeć do dzieciństwa, scenariusz i reżyseria Ewa Ignaczak, Teatr Stajnia […]

Monika Merkel / CZAS BEZ JÓZEFA

Sanatorium na podstawie prozy Brunona Schulza, scenariusz i reżyseria Ida Bocian, Teatr Gdynia Główna, Gdynia. Twórczość Brunona Schulza […]