Marzena Kuraś

Marzena Kuraś – historyk teatru XX wieku, edytorka m.in. korespondencji Romana Brandstaettera, Wilama Horzycy, Witolda Gombrowicza, Tymona Terleckiego. Drukuje w „Pamiętniku Teatralnym”, „Twórczości”. Ostatnia książka to Dawny afisz teatralny w zbiorach Instytutu Sztuki PAN (2017). Od 1980 pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.