Piotr Piber

Materiał w trakcie opracowywania.

Piotr Piber / GOLEM. PAMIĘĆ

Początkowo golem, ów gliniany, sztuczny człowiek miał być jedynie idealnie posłusznym, darmowym służącym, bezmyślnym niewolnikiem do najbardziej nudnych […]

Piotr Piber / VERDI TWIST

Jak Sydney, to Opera. Najsłynniejsza budowla Australii zaprojektowana przez Jørna Uzona i ukończona w 1973 roku, z charakterystycznym […]