Karol Zimnoch

ur. 2000, student filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Pasjonat dramatu jako rodzaju literackiego oraz teatru jako syntezy sztuk. Prezes Studenckiego Koła Naukowego „Klub Humanistów” przy Wydziale Filologicznym UwB. Dotychczas opublikował kilka artykułów naukowych poświęconych dramaturgii m.in. Juliusza Słowackiego i Stanisława Wyspiańskiego. Interesuje się również religijnymi źródłami teatru oraz szeroko pojętą antropologią, kulturoznawstwem i muzyką.

Karol Zimnoch / MENUET Z HARPAGONEM

Skąpiec Molière’a, reżyseria Tomasz Man, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Skąpiec Molière’a nie jest pierwszym dramatem, […]