Paweł Sablik

Dramaturg, reżyser, performer, wykładowca, absolwent specjalizacji dramaturgia na wydziale reżyserii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Wykładowca Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dramaturg Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Obecnie głównym zainteresowaniem badawczym oraz artystycznym są metody, narzędzia i techniki projektowania wrażeń. Pierwszym podsumowaniem badawczo-artystycznych poszukiwań jest praca magisterska „Rekonstrukcje jako model pracy w teatrze – próba wskazania potencjalnych narzędzi i środków”. Stażysta w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Rezydent Festiwalu Sopot Non-Fiction 2021 i 2022. Finalista konkursu na dramat organizowany przez TR Warszawa pod idiomem „Nigdy nie będziesz szła sama” w roku 2022. Stypendysta i rezydent Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w roku 2022. Laureat głównej nagrody na 17. Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania 2022 pod idiomem „Wy, naród” za prozę. Współautor pierwszego w Polsce podcastu teatralnego MEH-TEATR.