Natalia Gryczka

Natalia Gryczka – aktorka i tancerka, absolwentka Wydziału Teatru Tańca Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych oraz teatrologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.