Marta Żelazowska

Materiał w trakcie opracowywania.

Marta Żelazowska / KOBIETY NA SKRAJU WYPALENIA

Deadline oznacza ostateczny, nieprzekraczalny termin wykonania zadania. Do języka korporacyjnego sformułowanie przeniknęło z żargonu amerykańskich dziennikarzy. Zaczęto posługiwać […]

Marta Żelazowska / PURGATORIUM

Reżyserka akcję spektaklu sytuuje w miejscu „pomiędzy” życiem a śmiercią, tym co świadome i ukryte – w purgatorium […]

Marta Żelazowska / PODRÓŻ DO WNĘTRZA

Kilka dziewczyn jest błyskotliwą opowieścią o hipokryzji w relacjach damsko-męskich; egotyzmie powodującym rozdźwięk między wyznawanymi zasadami, a zachowaniem; […]

Marta Żelazowska / PUSTA SCENA

Pusta scena i dwoje aktorów – tak można opisać Tchnienie Duncana Macmillana zrealizowane w stołecznym Teatrze Narodowym. Grzegorz […]