Artur Grabowski

Artur Grabowski – poeta, dramatopisarz, prozaik, eseista, profesor UJ, zajmuje się głównie poezją i dramatem XX wieku. Ostatnio wydał: powieść Am. Dziennik z drugiej strony (2018), wybór wierszy Wersje (2018), traktat teoretyczny Prawdziwy Dramat Teatru. O metadramacie i metateatrze Bogusława Schaeffera (2017), oraz wybór dramatów Trzy cztery – tragedia! (Kraków 2015). Jest współwydawcą serii: “Dramat polski. Reaktywacja” (IBL PAN) oraz “nasze dramaty” (Księgarnia Akademicka, Kraków).

Artur Grabowski / BALLADYNIZACJA

        Ciasny horyzont sceny zamknięty półkolem kamiennych ław amfiteatru. Ni to antyczny, ni to nowoczesny, […]