Kalina Zalewska

Autorka recenzji, szkiców o teatrze i dłuższych rozpraw. Od 2009 roku zastępczyni redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, członkini kapituły Nagród im. Swinarskiego i Zelwerowicza, przyznawanych przez pismo. Kilkukrotna selekcjonerka Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i konkursu „Klasyka Żywa”. Mieszka w Warszawie.

Kalina Zalewska / DYSKRETNY UROK ELITY

Powrócił Mrożek! Szczęśliwie jednak nie jako triumf bezmyślnego tradycjonalizmu – wystawienie klasyka, którego kochamy za to, że jest […]