Maja Margasińska

Materiał w trakcie opracowywania.

Maja Margasińska / PERSKI SEN

Przepis na sukces jest dość prosty: wziąć tekst Shakespeare’a, przetłumaczyć go na współczesną baśń dla dorosłych, dodać komedię […]